Контакт

ЛУ Народен музеј Велес

Адреса: ул. 8-ми Септември Бр.22 , 1400 Велес ,  Р. Северна Македонија

Тел/Факс- +389 43 231 434

Е-маил: muzejveles@yahoo.com