Работно Време

Музејската зграда е отворена од Понеделник до Сабота од 8:00 – 16:00

Ликовен салон, од Понеделник до Петок од 8:00 до 16:00