Изложба Велес низ старите фотографии

Од 03.07.2017   е поставена изложбата Велес низ старите фотографии. Изложбата е поставена на 30 паноа со окулу 150 фотографии на кои е прикажан историскиот развој на градот и староградската архитектура почнувајќи од 1863 г. до 70-тите години на минатиот век. Изложбата е поставена во просториите на Ликовен салон – Велес.